Energising your assets.

SKUPAJ Z NAROČNIKI IZBOLJŠUJEMO
USTVARJANJE VREDNOSTI IZ PROIZVODNIH SREDSTEV

Področje obvladovanja premoženja oz. upravljanja s sredstvi (ang. Asset Management) v evropskih podjetjih doživlja »kvantni skok«. Zato si QUANTUM Consulting prizadeva zagotavljati visoko kakovost svetovalnih storitev slovenskim in regionalnim podjetjem z namenom, da ta prepoznajo prednosti in koristi sistematičnega obvladovanja premoženja. Podpiramo napore za nadgradnjo poslovnih procesov v vseh fazah življenjskega cikla premoženj, povečevanje vrednosti ter zmanjševanje stroškov in tveganj.

Naročnikom vztrajno in profesionalno pomagamo pri ocenjevanju stanja, oblikovanju ciljev in kazalnikov, pripravi poslovnih primerov, usposabljanju, vodenju projektov implementacije sistema, obvladovanju sprememb, vse do zaključka uvedbe in morebitnega certificiranja. Po zagonu stalnih izboljšav se obdobno z ocenjevanjem zrelosti obvladovanja premoženja prepoznavajo nove priložnosti za povečevanje ustvarjanja vrednosti.

CELOSTNO OBVLADOVANJE PREMOŽENJA

Izvajamo pregled in dopolnitev širokega spektra procesov, njihovih povezav ter organiziranosti, povezanih z obvladovanjem fizičnega premoženja, od strateškega (SAMP) in operativnega (AMP) načrtovanja, odločanja, nabave, vgradnje, obratovanja, vzdrževanja, modifikacij, podaljševanja življenjske dobe, do razgradnje. Velik poudarek je namenjen informacijam o premoženju, ki so nujna podlaga za učinkovito odločanje in upravljanje s tveganji. Sledimo družini standardov ISO 55000 in drugim z njo povezanim mednarodnim standardom ter dobrim praksam vodilnih svetovnih inštitucij s tega področja (IAM, GFMAM, EFNMS, ISEAM itd.). V okviru Svetovalne skupine AM Consulting lahko integriramo obvladovanje premoženja z najsodobnejšo BIM platformo in z drugimi oblikami digitalizacije v kontekstu Industrije 4.0 za doseganje čim višje uspešnosti in učinkovitosti ter trajnostnega razvoja.

PRENOVA PROCESOV VZDRŽEVANJA

V okviru procesov obvladovanja premoženja smo specializirani za vzdrževanje. Ponujamo razvoj strategij in sistematično prenovo vseh ravni procesov obvladovanja vzdrževanja – vodstvene, izvedbene in podporne. Priprava ali prenova programa preventivnega vzdrževanja z uporabo modela kritičnosti in sodobnih metodologij, nadgradnja procesa delovnega naloga s poudarkom na tehnološki pripravi in časovnem planiranju, podpora uvajanju ali nadgradnji CMMS/EAM, uvajanje sodobnih metod vzdrževanja, analitike, kazalnikov in poročanja. Razvoj strategij in podpore operativnega zagotavljanja notranjih in zunanjih virov, obvladovanje dobaviteljev in pogodbenih izvajalcev. Dosledno upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja, skladnosti z zakonodajo in standardi, obvladovanja dokumentacije. Zagotavljanje potrebnih povezav procesa vzdrževanja z ostalimi ključnimi procesi obvladovanja premoženja, investicijami, nabavo, proizvodnjo, itd. Usposabljanja osebja vzdrževanja, mentorstva in coaching. Po pripravi sodobnih smernic za prenovo, pripravljenih po specifičnih potrebah naročnikov, zagotavljamo podporo pri njihovi uporabi v praksi za doseganje zastavljenih ciljev. Vzpostavitev sistema stalnih izboljšav in prispevek k trajnostnemu razvoju.

Zadnje objave

Srečanje GFMAM in konferenca MARCON 2024

Knoxville, TN, ZDA - 2. do 7. marec, 2024 Kot član EFNMS…

Intervju na Radiu Slovenia International

Prisluhnite kratkemu intervjuju o prejeti CONSTANTINUS nagradi,…

Mednarodna konferenca in delavnice o obvladovanju premoženja in vzdrževanju

18. in 19. oktober 2023, Reykjavik, Islandija. Med ostalimi…

Srečanje GFMAM in konferenca MARCON 2024

Knoxville, TN, ZDA - 2. do 7. marec, 2024 Kot član EFNMS…

Intervju na Radiu Slovenia International

Prisluhnite kratkemu intervjuju o prejeti CONSTANTINUS nagradi,…

Zaupajo nam

Kontaktirajte nas

    Ime Priimek*

    Podjetje*

    E-naslov*

    Telefon*

    Kako vam lahko pomagamo?