O nas

Quantum Consulting

O nas – Quantum Consulting

Mag. Andrej Androjna, u.d.i.s., že več kot 30 let deluje na področju vodenja kompleksnih projektov, implementacije in nadgradnje procesov vzdrževanja, strateškega načrtovanja ter razvoja poslov na zahtevnih področjih jedrske energetike, procesne industrije in proizvodnje ter z njimi povezanih storitev. Ima bogate izkušnje pri sodelovanju z domačimi, evropskimi in ameriškimi podjetji. Kot sistemski inženir v vzdrževanju je bil zadolžen za varnostne sisteme jedrske elektrarne, sodeloval je na nekajletnem projektu optimizacije vzdrževanja ter na številnih remontih in modifikacijah v NEK, vključno z zamenjavo uparjalnikov, kjer je vodil vse trajne modifikacije elektrarne. Na področju sodobnih konceptov in metodologij vzdrževanja se je intenzivno dodatno usposabljal v EU in ZDA. V NUMIP-u je sodeloval pri razvoju storitev zahtevnih projektov vzdrževanja in vgradenj sistemov v jedrski energetiki in procesni industriji v EU in ZDA, vzporedno je na IEDC Bled opravil študij MBA ter magistriral z nalogo »Maintenance Outsourcing in Nuclear and Pharmaceutical Plants in Slovenia«. V letih 2017-2019 je v podjetju DS Smith Slovenija prenovil proces vzdrževanja in vodil vpeljavo računalniške podpore vzdrževanja SAP PM Module.

Od leta 2019 deluje samostojno kot svetovalec na področju obvladovanja premoženja (Asset Management), pri čemer se v veliki meri ukvarja s celovitimi prenovami procesov vzdrževanja. Na omenjenem področju izvaja tudi predavanja in delavnice.

Pri prenovah poslovnih procesov se srečuje s potrebo po sistematičnem obvladovanju sprememb, zato se je preko ameriškega podjetja Prosci, vodilnega s tega področja v svetu, tudi certificiral kot Certified Change Management Practitioner. Vodstva podjetij vzpodbuja in jim pomaga, da pri pripravi in izvedbi projektov, ki zahtevajo spremembe v načinu dela, namenijo ustrezno pozornost tudi tej temi.

Stalno spremlja razvoj stroke obvladovanja premoženja in vzdrževanja, se dodatno usposablja in sodeluje v različnih mednarodnih organizacijah, sodeloval je tudi pri pripravi in prevodih standardov s področja vzdrževanja v Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) in Evropskem odboru za standardizacijo (CEN).

Je sourednik in soavtor prve slovenske knjige s področja obvladovanja vzdrževanja »Celostno obvladovanje vzdrževanja« (Učila, 2008) ter avtor in soavtor številnih člankov in prispevkov na konferencah s predmetnega področja.

IZKUŠNJE S SVETOVALNIH PROJEKTOV

Interenergo

vzpostavitev procesa vzdrževanja, vključno s CMMS

Luka Koper

podpora prenove procesa vzdrževanja

Petrol

nadgradnja in centralizacija procesa vzdrževanja, prilagoditev CMMS

Salonit Anhovo

nadgradnja procesa vzdrževanja, prilagoditev CMMS

Skupina HSE

svetovanje pri pripravi na certificiranje po ISO 55001

Paloma

nadgradnja procesa vzdrževanja z implementacijo CMMS

PRIZNANJE GZS

Aprila 2023 je GZS Projekt nadgradnje vzdrževanja v Salonitu Anhovo uvrstila na drugo mesto med projekti s področja poslovnega svetovanja in mu dodelila Priznanje FENIKS za posebej kakovosten projekt s področja management consultinga za leto 2022. To je bila prva visoka uvrstitev svetovalnega projekta s področja vzdrževanja.

GZS Priznanje Feniks 2023 (pdf)

ČLANSTVA

 • Svetovalna skupina AM Consulting
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za management consulting
 • Inženirska zbornica Slovenija
 • Društvo vzdrževalcev Slovenije, Delovna skupina za asset management
 • AMC – Asset Management Council, Australija
 • EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies,
  • EMAC – European Maintenance Assessment Committee
  • EAMC – European Asset Management Committee
 • GFMAM – Global Forum on Maintenance and Asset Management, Kanada
 • IAM – The Institute of Asset Management, Velika Britanija
 • IIBA – International Institute of Business Analysis, Kanada
 • SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo, TC/VZD (do 2023)
 • CEN – Evropski odbor za standardizacijo, WG 15 (do 2023)

AM CONSULTING

Kadar je potrebno povezovanje strokovnjakov na bolj kompleksnih projektih, QUANTUM Consulting sodeluje z ostalimi člani AM Consultinga,

Svetovalna skupina AM Consulting je ustanovljena z namenom promocije in uvajanja celostnega obvladovanja premoženja v Sloveniji in v regiji. Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki na področju obvladovanja premoženja in strok, ki omogočajo implementacijo koncepta v praksi (portfeljski in projektni management investicij, upravljanje tveganj, obvladovanje proizvodnje in vzdrževanja, finance, informatizacija in digitalizacija procesov, BIM, mobilnost ipd.). Njeni člani so aktivno vključeni v pripravo mednarodnih standardov ter v delovanje slovenskih (SIST, DVS, DSAM, GZS, IZS) in mednarodnih (CEN, GFMAM, EFNMS, ISEAM) institucij, v akademski in profesionalni sferi. Skupina stalno nadgrajuje dobre prakse z izvajanjem programov usposabljanj, svetovanjem ter vodenjem ali sodelovanjem pri izvedbenih projektih.

Kontaktirajte nas

  Ime Priimek*

  Podjetje*

  E-naslov*

  Telefon*

  Kako vam lahko pomagamo?