POSVET INFORMATIKOV V ENERGETIKI SLOVENIJE, PIES 2023

Predavanje: IZZIVI INFORMACIJSKE PODPORE OBVLADOVANJA PREMOŽENJA

Portorož, 21. 4. 2023

(https://pies.si/)

Pri vzpostavljanju in izvajanju obvladovanja premoženja (OP, angl. Asset Management) se v organizacijah srečujemo s številnimi izzivi in eden od zelo pomembnih je zagotovitev ustrezne informacijske podpore. Standard ISO 55001 opredeljuje zahteve glede informacij, vezanih na premoženja, OP in sistem OP, za doseganje poslovnih ciljev. Pri tem je potrebno upoštevati tveganja, vloge in odgovornosti za OP ter pripadajoče procese, postopke in opravila, izmenjavo informacij z deležniki ter vpliv kakovosti in razpoložljivosti informacij na odločanje. Celostna informacijska podpora mora zagotoviti obvladovanje informacij v vseh fazah življenjskega cikla premoženj ter povezati vse sodelujoče funkcije in procese, kar je zahtevna naloga. Pogosto se srečujemo s parcialnimi in ne nujno povezanimi informacijskimi sistemi in namen prispevka je iz praktičnega vidika področja obvladovanja premoženja osvetliti potrebe glede informacijske podpore.

Prezentacija: Izzivi informacijske podpore obvladovanja premoženja (pdf)